You are here

Hei PakiTUKI mō ngā whakangungu reo Māori TTT

English interpretation of this impact story >>>

“Tēnā mā te ako e taea ai te whakaako”. Hei PakiTUKI mō ngā whakangungu reo Māori TTT: Nichole Gully and Whare Wero

Ko te reo kia Māori 1

E rua ngā hōtaka whakangungu e whakatairangatia ana i ōna angitutanga i tēnei o ngā pakiTUKI. Ko Te Reo o te Kaiako tēnā, ko Te Reo Māori in Maori Medium tēnā. E toru ngā tino whāinga o ēnei whakangungu e kōrerohia nei: 

Pakituki graphic

Nō mātou e whakamahere ana i ngā āhuatanga e tutuki ai ēnei whāinga, ka āta whakaarohia ngā tū horopaki ako e tika ana i tēnā horopaki, i tēnā kura, o tēnā rohe puta noa. 

Hei horopaki ako

Kua tōia ngā tū āhuatanga o nehe ki ngā horopaki ako o nāianei rā kia hoa haere te ako kanohi-ki-te-kanohi me te ako mariko. He wā ōna ka hoa pūmau, he wā ōna ka hoa tuki. Heoi anō, ka mutu tonu te pakirehua mō ā mātou rautaki kia angitu ake ai. 

Te ako kanohi-ki-te-kanohi

Wānanga reo - Ko te reo kia Māori

He mea whakarite ēnei wānanga i runga anō i ngā matea ako e auau ana te puta mai i ngā kura katoa e whai wāhi mai ana ki ngā hōtaka whakangungu Te Reo o te Kaiako me Te Reo Māori in Māori Medium.

E kīia ana, e ngā kaihāpai tonu, koinei te puru rourou o ngā mahi whakangungu pouako kua whakahaerehia e mātou ko ō mātou āpiti whakaako ko Pania Papa, ko Leon Blake, ko Karena Kelly. Koinei hoki tētahi o ngā āhuatanga i motuhake ai te whakangungu reo Māori a Te Toi Tupu i ngā tauwhāinga reo Māori o ngā kura puta noa.

                Ko te reo kia Māori 3     Ko te reo kia Māori 4     Ko te reo kia Māori 5

Kīwaha atu, whakatauākī mai, ka akona kia whakamahia! Me he hapa hei wetewete, ka wetekina! Whānau ‘o’ atu, whānau ‘a’ mai, ka whakarārangihia! Te reo o nehe, te reo nāianei rā me ōna rerenga kētanga ka whakanuia! Hui katoa ēnei tū āhuatanga ko te reo te matua, ko te kounga o te reo te whāinga. 

E rangona ana i ngā kupu arotake a te hunga i tae atu ki ngā wānanga te hīkaka me te rata o ēnei tū horopaki ako, me te whai take hoki.

Te reo MM quote 3         Te reo MM quote 2         Te reo MM quote 1             

Hei ō manapou mā te karu tirohia te ataata nei.

Hei ō kākā mā te hirikapo ākona ngā kīpeha nei.

                                Ko te reo kia Māori 6                Ko te reo kia Māori 7                   Ko te reo kia Māori 8

Wānanga Kāhui Kura 

Hei tā ngā kaihāpai o ā mātou hōtaka, ‘Mā te huruhuru ka rere te manu’, koinei i whakarite ai kia karapinepine i ngā kura o tēnā rohe, o tēnā whaitua kia whakangungua tahitia mō te rā katoa. E hāngai pū ana ngā aronga o ia wānanga kāhui kura ki ngā whāinga o ia kura i puta ake i ngā marau ā-kura, i ngā tūtohinga hoki. Waihoki, nā ngā whakaritenga hōtaka ngaiotanga ā-hanga, ā-wātaka, ā-matea i motuhake ai ēnei tū wānanga. Pēnei i te whakaako reo rua, te whakatakoto tukanga aromatawai, te whakaako me ngā rawa hangarau, te aro ki ngā ākonga matea motuhake, te whakamahere hōtaka reo, te aha atu, te aha atu. Kua karangahia ngā mātanga ki te kawe i ngā kaupapa whakangungu motuhake nei.

Ko tā Grant Ranui nō Te Kura Waenga o Tauranga

Te ako mariko

E rua ngā tino ara ako mariko i whāia e mātou i roto i ēnei mahi - te ako mā ngā paewhakararata me ngā paeako i te ipurangi ka tahi, ka rua te ako mā te hui ā-ipurangi ki ngā kaihāpai, ki ngā mātanga anō hoki i ōna wā. I roto i ēnei tū āhuatanga ka kitea he wā ōna ka pai, he wā hoki ōna ka hē heoi anō, mā te aha i te ngana!

Hōu ake nei tēnei kātū ako ki te hunga whakaako, ki te hunga ako anō hoki! Me he piharau mātou ko ngā ākonga i ētahi wā i a mātou e takahi tahi ana i tēnei ara heoi anō, nā te takahi tahi me te mahi ngātahi te kore i mōhio i pūrangiaho, te ngoikore i kaha.

Kei te āhua o ngā nama apataki te tohu e kaha ana, e ngoikore ana rānei tētahi paewhakararata i te ao matihiko. Nō te orokohanga mai o tēnei hōtaka whakangungu kua kitea e mātou ngā tai o rata e timu ana, e pari ana anō hoki. He wā ōna kua parawhenuamea ō mātou paeipurangi e toru - Reo Atu, Reo Mai ki Te kōtuinga ako ā-ipurangi VLN; Reo Atu, Reo Mai ki Tīhau; me Reo Atu, Reo Mai ki Pukamata. 

Ehara i te mea ko ngā kaihāpai anake ngā apataki engari kē ia, kua toro mai te tokomaha tangata kāore ō rātou pānga ki ēnei whakangungu i runga anō i te pai me te whai take o ngā kōrero kei te puta! Kāore he kōrero i tua atu!

2hono2

2hono2 blogspotNō te hui uLearn14 i whakarewa ai te kōrero ā-Tīhau #2hono2. He huarahi iPae kia whai wāhi ai ngā tamariki, ngā kaiako, me te hunga reo Māori puta noa i te ao te whakawhiti whakaaro mō tētahi kaupapa reo Māori mā te tīhau ki te reo Māori, ki te reo rua rānei. Ia te rua Rāpare, hei te 11.30am-12.30pm e tū ai te kōrero ā-Tīhau nei. Ka whakairihia ngā kaupapa Tīhau, ngā tū pātai me ngā whakamahukitanga ki te rangitaki: 2hono2.blogspot.co.nz  

Kei te kitea i tēnei wā tonu te whai hua o tēnei ara ako - kua rahi ake ngā pae, kua piki ake te kaute, kei te kaha ake te whakatairangatia o ēnei pae e mea apataki, i mea wāhi.

Ko te reo kia Māori 9 

View the English version here >>>

For more information about more about these programmes, visit Te reo Māori in Māori Medium schools project page or Te Reo o te Kaiako project page or contact Nichole Gully and Whare Wano.